Procedury pracy SSP nr 6 od 1 września 2020

(1 głos, średnia ocena: 2.00 na 5)

PROCEDURY PRACY
 Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni

od 1.09.2020

Organizacja zajęć w szkole

ul. Słowackiego:

ul. Batorego:

Przed wejściem do budynku:

  1. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  2. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  3. stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

przy zachowaniu min. 2 m odległości od innych osób, pracownik niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

Przerwy między lekcjami:

do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, mycie rąk, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego 1,5 m

ul. Słowackiego:

ul. Batorego:

Sprzęt i wyposażenie obiektów szkolnych:

Regulamin korzystania z obiektów sportowych.

ul. Słowackiego

ul. Batorego


Procedury - pobierz
 

Copyright © 2004 - 2012 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.