Patron

(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)
                       PATRON SZKOŁY

Rada Pedagogiczna naszej szkoły, poparta decyzją Rady Rodziców, podjęła decyzję o nadaniu szkole zaszczytnego imienia Jana Pawła II. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 18 maja 2006 r.
Jan Paweł II jest niewątpliwie niepodważalnym autorytetem moralnym naszych czasów dla ludzi różnych narodów wyznań i kultury, a szczególnie dla nas Polaków. Jego nauczanie oparte na głębokiej wierze, prostej i prawdziwej miłości Boga i człowieka kształtuje otwartą, pełną zrozumienia postawę wobec drugiego człowieka. Wielki Papież nauczał i pokazał jak żyć pełnią wiary, nadziei i miłości, jak kochać ojczyznę. Był obrońcą godności człowieka, prawa do życia, powiernikiem chorych, słabych i biednych. Troszczył się o rodzinę, rozpalał serca gorącą miłością, oddaniem Bogu i Jego woli, upominał jeśli była taka potrzeba. W ludziach młodych potrafił dostrzegać to co w nich jest najlepsze:”

„Wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją”.

Zachęcał młodzież, aby dążyła do prawdziwych i nieprzemijających wartości nawet wtedy gdyby inni od nich nie wymagali.  Jan Paweł II - człowiek, który odejściem z tego świata zjednoczył ludzi różnych kultur i wyznań, wyzwolił to co w człowieku jest najlepsze, pozostaje dla nas drogowskazem wierności ojczyźnie, Kościołowi i Chrystusowi. Pragniemy być wierni dziedzictwu  tego wielkiego Polaka i papieża, obrońcy pokoju, ładu moralnego i godności człowieka, wierności Bogu i ojczyźnie.


Obchodząc Dzień Papieski w naszej szkole, uczniowie klas piątych i szóstych przygotowali montaż literacki  pt. „Nie lękajcie się”, przedstawiony dwukrotnie w dniu 17 października w świetlicy szkolnej uczniom i nauczycielom.

 


 
 
Hymn Szkoły
1. Szkoła jak wiele innych,
Z dzwonkiem i pełna wrzawy.
Na dobre i na złe,
taką ją właśnie znamy.
 
Ref. Nasza szkoła to my,
Uczniowie i nauczyciele.
W niej spełnią się nasze plany,
Lecz czeka nas tu pracy wiele.
 
2. Sukcesów w naszej szkole
Jest więcej niż porażek.
Ambicja i pracowitość
Dumnie tu idą w parze.
 
Ref. Nasza szkoła to my...
 
3. Papież Jan Paweł II
Jest naszej szkoły patronem.
Otworzył nasze serca
I stał się naszym wzorem.
 
Ref. Nasza szkoła to my...
 
WIERSZE UCZNIÓW O JANIE PAWLE II
Jan Paweł II
Ty nasz kochany papieżu,
Przeżyłeś w życiu bardzo dużo,
Lecz odszedłeś już od nas.
Lecz my nadal Ciebie kochamy,
Nadal jesteś naszym ukochanym papieżem.
Zawsze będziemy Cię kochać,
Chociaż odszedłeś do nieba.              
                                                             Paulina Kościuszko
                                                                   kl. III b
Nasz Słowiański Papież
Był po prostu człowiekiem,
Człowiekiem prostym.
Lubiany i podziwiany
przez ludy całego świata.
Serce miał otwarte dla każdego,
Nigdy nie wymagał wiele,
Więcej dawał, niż brał.
Chciał byśmy byli zawsze sobą,
I „nie lękali się” w swoich zamierzeniach.
Ojcze Święty, dziękuję Ci za wszystko.
                                                               Dawid Wasiewicz
                                                                     kl. III b
 
NASZ PATRON W OBIEKTYWIE
 
ANEGDOTY JANIE PAWLE II
Wkrótce po wyborze Jana Pawła na tron Piotrowy, pracownicy Watykanu martwili się, że papież nie chce korzystać z lektyki papieskiej. Mówili:
- Bez lektyki ludzie nie będą widzieć Ojca Świętego, więc może zrobić jakiś podest?
- Na podest nie wejdę, nie jestem mistrzem olimpijskim! - oznajmił
Jan Paweł II.
*****************************
Ojciec Święty do odwiedzającego Go polskiego księdza: Poczekaj chwilę na mnie, muszę trochę popapieżyć. 
*****************************
Któregoś wieczoru, podczas szpitalnej rekonwalescencji w klinice Gemelli po zamachu na Placu Św. Piotra, Papież wyszedł ze swojego pokoju na opustoszały korytarz. Rozejrzał się i powiedział: „ładne rzeczy, wszyscy sobie poszli, a mnie zostawili!”
*****************************
Podczas drugiej pielgrzymki do Polski 22.06 1983 roku, na krakowskich błoniach odbyła się beatyfikacja dwóch powstańców styczniowych – brata Alberta Chmielowskiego  i ojca Rafała Kalinowskiego. W trakcie ceremonii buchną z kadzielnicy wielki płomień, z którym nie mogli sobie poradzić ani ministranci, ani księża koncelebranci. Wreszcie ówczesny ceremoniarz papieski ks. John Magee, Irlandczyk, dmuchną tak skutecznie, że płomień zgasł i z kadzielnicy począł unosić się upragniony dymek. Wydarzenie to nie uszło uwagi Ojca Świętego, który sięgając po kadzidło, powiedział z uznanie o swoim ceremoniarzu:
„Ten to ma dech!”
 

Copyright © 2004 - 2012 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.