KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

(0 głosów, średnia ocena: 0 na 5)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

IM. JANA PAWŁA II WE WRZEŚNI


Zatwierdzony na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej 7 września 2009 r.
 
Organizacja roku szkolnego 2009/2010
 
Rok szkolny trwa od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r.
 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2009 r. kończą się 25 czerwca 2010 r.
 2. Rada Pedagogiczna 28 sierpnia 2009 r. godz. 12.00
 3. Inauguracja roku szkolnego: 1 września 2009 r. godz 9.00
 4. Zimowa przerwa świąteczna: od 23 do 31 grudnia 2009 r.
 5. Ferie zimowe od 18 do 31 stycznia 2010 r.
 6. Rekolekcje wielkopostne od 15 do 17 marca 2010 r.
 7. Wiosenna przerwa świąteczna od 1 do 6 kwietnia 2010 r.
 8. Sprawdzian w kl. VI 8 kwietnia 2010 r. godz.9.00
 9. Sprawdzian dodatkowy kl. VI 8 czerwca 2010 r. godz. 9.00
10. Semestr I trwa od 1 września 2009 r. do 15 stycznia 2010 r.
11. Semestr II trwa od 1 lutego 2009 r. do 25 czerwca 2010 r.
12. Zakończenie roku szkolnego:
- dla klas 0–V - 25 czerwca 2010 r. godz.  9.00
- dla klas VI  - 25 czerwca 2010 r. godz. 12.00
13. Ferie letnie od 26 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.
14. Dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych:
- 4 czerwca 2010 r. – ustawowo wolny.

Inne terminy obowiązujące w roku szkolnym 2009/2010
 I  semestr
 1. Zebrania wychowawców klas 0 z rodzicami: 2 września 2009 r. godz. 18.00
 2. Zebrania wychowawców klas I z rodzicami: 3 września 2009 r. godz. 17.00
 3. Zebrania wychowawców klas II-VI z rodzicami 9 września 2009 r.
 4. Rada Pedagogiczna szkoleniowa: 7 września 2009 r.
 5. Rada Pedagogiczna: 16 listopada 2009 r.
 6. Zebrania z rodzicami klas I–VI informujące o postępach w nauce: 18 listopada 2009 r.
 7. Informacja o ocenach niedostatecznych do 8 grudnia 2009 r.
 8. Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach: do 8 stycznia 2010 r.
 9. Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej: 11 stycznia 2010 r. 
10. Posiedzenie analityczne Rady Pedagogicznej: 11 stycznia 2010 r.
11. Zebrania z rodzicami: 13 stycznia 2010 r.

II semestr
 1. Posiedzenie szkoleniowe Rady Pedagogicznej 15 marca i 19 kwietnia 2010 r.
 2. Zebrania wychowawców z rodzicami: 21 kwietnia 2010 r.
 3. Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach  rocznych: 18 czerwca 2010 r.
 4. Informacja o ocenach niedostatecznych: 18 maja 2010 r.
 5. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej: 21 czerwca 2010 r.
 6. Analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej: 23 czerwca 2010 r.
 7. Inauguracyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 2010/2011: 30 sierpnia 2010 r. godz. 12.00
 8. Posiedzenie zespołu kierowniczego szkoły: 30 sierpnia 2010 r. godz. 10.30.


 

Copyright © 2004 - 2012 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.