Szkoła Promująca Zdrowie

(2 głosów, średnia ocena: 3.00 na 5)

szp_070

     28 września w naszej szkole miało miejsce ważne wydarzenie - wizyta studyjna, będąca podsumowaniem ponad czteroletniej pracy w ramach realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie”.  Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Beata Kumanowska - rejonowy  koordynator Szkół Promujących Zdrowie, wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Anna Węclewska - powiatowy koordynator zdrowia, Anna Reszelewska - wicedyrektor SSP nr 2, Anna Grzybowska - pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciele rodziców i dyrekcja szkoły.

szp_002

szp_028

     W trakcie okresu przygotowawczego do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie koncentrowaliśmy nasze zadania wokół wybranych w wyniku diagnozy wstępnej i etapowej problemów priorytetowych. Uczestniczyliśmy w programach:

     Całościowo, systemowo i długofalowo podchodziliśmy do zdrowia-planowaliśmy, diagnozowaliśmy, działaliśmy i ewaluowaliśmy działania prozdrowotne. Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami samorządowymi jak i ekspertami: Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Wojewódzką Stacją Epidemiologiczną, Strażą Miejską, Powiatową Komendą Policji, Restauracją AVOCADO, Powiatową Strażą Pożarną, wrzesińskimi przedszkolami i szkołami, Hufcem ZHP WRZOS Września, PCK, ajentem sklepiku szkolnego, Urzędem  Miasta i Gminy we Wrześni, Starostwem  Powiatowym we Wrześni, dietetyczką, kosmetyczką i lekarzami. Szkołę Promującą Zdrowie realizowaliśmy w następujących obszarach: zdrowie, bezpieczeństwo, higiena ciała i umysłu, przeciwdziałanie nałogom, racjonalne odżywianie. Treści związane z edukacją zdrowotną realizowaliśmy w ramach przedmiotów nauczania, w ramach lekcji wychowawczych jak również w czasie zajęć pozalekcyjnych.

szp_008

     Podczas części oficjalnej, uczestnicy spotkania  zobaczyli obraz czteroletnich zabiegów prozdrowotnych podejmowanych w szkole, które zawarte zostały w przygotowanej przez koordynatorów Iwonę Rydz i Ewę Bosacką-Płocką prezentacji multimedialnej.  Następnie odbył się minimaraton zdrowia, w którym zawarte zostały wszystkie aspekty dbałości o zdrowie, na które składały się: zdrowe odżywianie, profilaktyka, higiena osobista, bezpieczeństwo.

szp_009szp_012szp_016szp_019szp_027

    Po obejrzeniu prezentacji i minimaratonu zdrowia  głos zabrała pani wizytator Beata Kumanowska.

szp_047

    Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy. 

szp_032szp_033szp_035szp_038szp_042szp_044

     Szkołę ozdobiły kolorowe plakaty, prace rysunkowe, instalacje, gry planszowe wykonane przez uczniów,  modele apteczek pierwszej pomocy i piramidy zdrowia. W tym dniu na korytarzu szkolnym można było również obejrzeć filmy oraz prezentacje multimedialne o dopalaczach, bezpieczeństwie, higienie, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowym  odżywianiu wykonane przez uczniów.

szp_030

     Dzięki nieocenionej współpracy zespołu koordynującego oraz dyrekcji szkoły i pracowników kuchni mogliśmy zaprosić naszych gości i dzieci na wyjątkowe przyjęcie składające się ze zdrowej żywności i soków.

szp_061szp_064

      Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Dariusz Andrzejewski oraz pani wizytator wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w wizycie studyjnej.

LOGO

     Szkoła otrzymała rekomendację i czeka na przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Nasze działania propagujące aktywny i zdrowy tryb życia będą kontynuowane. Zdobycie certyfikatu przynależności do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest dla nas sprawą prestiżową, będącą uwieńczeniem wieloletniej pracy z dziećmi na polu edukacji zdrowotnej, a zarazem stanie się motywacją do dalszych starań o zdrową i aktywną przyszłość naszych wychowanków.

     Nad całością przedsięwzięcia czuwały panie: koordynator projektu Iwona Rydz i Ewa Bosacka-Płocka oraz zespół SzPZ: Iwona Szamałek, Honorata Adamczewska, Arleta Grześkowiak, Grażyna Osuch,  Monika Przybylska, Robert Jackowski, Justyna Trawińska, Anna Sybilska.

 

Copyright © 2004 - 2012 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.