REGULAMIN STOŁÓWKI

(1 głos, średnia ocena: 5.00 na 5)

REGULAMIN

stołówki w SSP nr 6 we Wrześni

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493)

 wytyczne dla szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym

Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

1.      Ze stołówki szkolnej może korzystać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych .

2.      Przed wejściem na stołówkę należy obowiązkowo zdezynfekować ręce według instrukcji użycia środka dezynfekującego.

3.      Podczas spożywania posiłków w stołówce nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek.

4.      Należy zachować dyscyplinę utrzymania 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do lady.

5.      Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wydawaniem posiłków.

6.      Posiłki będą wydawane indywidualnie przez pracowników stołówki.

7.      Obsługa wydaje  przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem.

8.      Napoje podawane są indywidualnie w kubkach przez personel stołówki.

9.      Po skończonym posiłku wychodzący ze stołówki ponownie obowiązkowo dezynfekują ręce. 

10.  Posiłki będą wydawane zmianowo i zaleca się ich spożywanie przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

11.  Po każdej grupie uczniów będą dezynfekowane blaty stołów i oparcia krzeseł. 

12.  Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C i wyparzane.

13.  Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń wydawalni i stołówki pracownicy kuchni zobowiązani są używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek i maseczek ochronnych.

14.   Pracownicy kuchni myją i dezynfekują pomieszczenia zaplecza kuchennego, stołówki szkolnej w czasie, gdy w pomieszczeniach nie przebywają uczniowie.

15.   Obsługa kuchni zobowiązana jest do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.

16.  Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń wydawalni i stołówki.

17.  Należy monitorować codzienne prace porządkowe w wydawalni i w stołówce.

18.  Uczniowie i pracownicy kuchni przebywający w stołówce zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na czas zagrożenia COVID-19.

 

Copyright © 2004 - 2012 Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.